miniatura  

W akcji #hot16challenge2 Razem pomagamy w zbiórce środków, które w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

Pieniądze można wpłacać pod linkiem: https://www.siepomaga.pl/hot16challenge

miniatura   Remont świetlicy OSP Nowy Antonin wkroczył w etap pracy. Renowacja możliwa jest dzięki pieniądzom z budżetu funduszu sołeckiego, który mieszkańcy wsi postanowili przeznaczyć na ten cel.

miniatura  

Wszystkich, którzy złożyli wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego realizującego program „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego” o usunięcie lub odbiór i utylizację eternitu zawierającego azbest lub są zainteresowani złożeniem takiego wniosku informujemy, że na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl zawarte są  informacje dotyczące realizacji programu.

miniatura  

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, zgodnie z decyzją Wójta Gminy Firlej, stypendia szkolne w bieżącym semestrze zostały przyznane w formie świadczenia pieniężnego.

W praktyce oznacza to, że wypłata w/w świadczeń nastąpi w formie przelewu na wskazany przez beneficjentów pomocy rachunki bankowe bez konieczności przedstawiania faktur dokumentujących poniesienie wydatków edukacyjnych.

miniatura  

Informujemy, że od dnia 14.05.2020 zostały wznowione przewozy pasażerskie linii
komunikacyjnych dofinansowanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Poniżej znajdą Państwo listę wszystkich wspomnianych linii komunikacyjnych.