miniatura   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lubartowie dostarczyła nam oficjalne informacje odnośnie bieżącej oceny jakości wody w kąpieliskach przy ośrodkach "GOSiR", "Wodnik" oraz "MARTA", na dzień 26.06.2020r. Poniżej załączamy stosowne pisma.

miniatura   W dniu dzisiejszym z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego Gmina Firlej otrzymała promesę jako wsparcie finansowe w wys. 869 017 zł. Środki przekazane przez Rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. remonty szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków, drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.

miniatura  

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r. Osoby fizyczne ubiegające się o wsparcie powinny złożyć pisemne zgłoszenie lokalizacji do Urzędu Gminy Firlej, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.

miniatura  

Informacja Wojewody Lubelskiego z 22 czerwca br. o wejściu w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001066/O/D20201066.pdf w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1066) wskazującego ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wraz z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

miniatura  

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w spisie rolnym na terenie gminy Firlej w 2020 r.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania:
https://ugfirlej.bip.lubelskie.pl/index.php?id=201&p1=szczegoly&p2=1523606