miniatura   Informacja o jakości wody dostarczanej odbiorcom z wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Firlej z poszczególnych ujęć wody: