sesja r g  

Dnia 12 lutego 2021 roku (piątek) o godz.900 w lokalu Urzędu Gminy Firlej odbędzie się Sesja Rady Gminy.

                             

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 6. Złożenie sprawozdania z działalności Rady Gminy za 2020 rok oraz przyjęcie planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
 7. Złożenie sprawozdań z działalności komisji Rady Gminy za 2020 rok oraz przyjęcie planów pracy komisji Rady Gminy na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego w Woli Skromowskiej i utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Skromowskiej. (projekt uchwały)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Firlej. (projekt uchwały) (załącznik)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu. (projekt uchwały)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (projekt uchwały)
 12. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący        

Rady Gminy Firlej       

mgr inż. Radosław Janczara