miniatura   Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-filmowym na zilustrowanie Dekalogu Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej FIS pod nazwą „Śnieżny Dekalog”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży. Organizatorem konkursu jest Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji.


Prace możecie wykonać samodzielnie, lub w grupach maksymalnie 3 osobowych, w dwóch kategoriach wiekowych.

1) kategoria I - wiek: 5-10 lat;
2) kategoria II - wiek: 11-16 lat;


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie do 5 marca 2021 r. pracy konkursowej na rysunek, plakat lub spot filmowy oraz przesłanie jej na adres Biura Prewencji Komendy Głównej Policji ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia podpisaną przez Opiekuna.

Serdecznie zapraszamy do udziału - na zwycięzców czekają wyjątkowe nagrody.

Więcej informacji znajdziecie: http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-plastyczno-filmowy-SNIEZNY-DEKALOG.html

Ulotka
Informator