miniatura  

Kto może się zarejestrować?
Od 15 stycznia do 21 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 80 lat.
Od 22 stycznia 2021 r. – osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia ruszą 25 stycznia 2021 r.

Jak możesz się zarejestrować?
Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię - 989 lub, zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub, skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień NZOZ ul. Kocka 8; 21 – 136 Firlej tel. (81)8575017


Dla osób, które nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień (obłożnie chore, unieruchomione ruchowo) podczas rejestracji mogą zgłosić zapotrzebowanie na usługę mobilnego zespołu szczepiącego – wówczas szczepienie odbędzie się w domu pacjenta .

Osoby niepełnosprawne oraz mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności z dotarciem do punktu szczepienia tj. do NZOZ Firlej ul Kocka 8 mogą skorzystać z możliwości transportu z miejsca zamieszkania do punkty sczepiania i z punktu szczepienia do miejsca zamieszkania.


Zapotrzebowanie na transport można zgłosić bezpośrednio podczas rejestracji w punkcie szczepienia lub na infolinię Urzędu Gminy Firlej pod nr tel. 663 329 880 (czynną w godzinach pracy urzędu tj.( 7,30 – 15,30).

1. Osoby uprawnione do dowozu do punktów szczepień:
osoby niepełnosprawne, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
2. osoby powyżej 70 roku życia, mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.