miniatura  

ZAWIADOMIENIE

W dniu 12 czerwca (piątek) 2020 roku Urząd Gminy Firlej pracuje w ograniczonym zakresie. W dniu tym, jedynie będą realizowane zadania związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dyżur w godz. 715 do 1500 będzie pełnił Sekretarz Gminy. Dla pozostałych pracowników dzień 12 czerwca 2020r. jest dniem wolnym od pracy.

                                                      Wójt Gminy

                                                      mgr Dawid Tarnowski

Firlej, dnia 9.06.2020 r.