miniatura  

Apel do rolników i sadowników w sprawie ochrony pszczół.

Treść apelu: https://www.lubelskie.pl/file/2020/03/List-do-rolników-i-sadowników.pdf