miniatura   Centrum Projektów „Polska Cyfrowa” przeznaczyło 186 mln złotych dla samorządów na zakup sprzętu do zdalnego nauczania.

Gmina Firlej jako jedna z pierwszych złożyła wniosek o grant na zakup takiego sprzętu. W ramach otrzymanych środków zakupiliśmy 19 laptopów z oprogramowaniem za kwotę 60 tys. złotych.

Otrzymaliśmy także 4 tablety, które zostaly zakupione przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego jako pomoc dla uczniow i nauczycieli.

Po świętach sprzęt trafi do szkół i będzie przekazany do użytkowania dla uczniów na czas i okres zdalnego nauczania.