miniatura   Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju informuje, że z uwagi na zagrożenie koronawirusem transport żywności zaplanowany na dzień 13 marca 2020r. w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 został przesunięty na późniejszy termin.
Osoby, które otrzymały skierowania do Programu , zostaną poinformowane telefonicznie lub listownie o terminie odbioru żywności.
Jednocześnie informujemy, ze OPS nie wydaje już skierowań do w/w Programu.