informacja1   Wójt Gminy Firlej informuje, że stosownie do art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 187 z poźn.zm.) przedsiębiorca lub rolnik zamierzający świadczyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym, przed ich rozpoczęciem jest obowiązany zgłosić ten obiekt do "Ewidencji innych obiektów niż hotelarskie, w których prowadzone są usługi hotelarskie" prowadzonej przez Wójta Gminy.

uslugihotelarskie