miniatura   I Sesja Inauguracyjna kadencji 2018-2023 Rady Gminy Firlej, zwołana przez Komisarza Wyborczego w Lublinie, odbyła się 20 listopada o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Firlej.

 W I sesji VIII Kadencji Rady Gminy Firlej uczestniczyli:


- Delegacja Gminnej Komisji Wyborczej na czele z wice przewodniczącym komisji - Panem Janem Jeziorem;

- Nowo wybrany Wójt Gminy Firlej - Pan Dawid Tarnowski oraz Radni VIII Kadencji Rady Gminy Firlej;

- Pracownicy Urzędu Gminy Firlej;

- Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Firlej;

- Kierownicy gminnych jednostek;

- Kierownicy, Dyrektorzy oraz Prezesi instytucji z terenu Gminy Firlej;

- Lokalni redaktorzy, prasa;

- Zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy Firlej.

 Po przedstawieniu wyników wyborów, członkowie Gminnej Komisji wręczyli zaświadczenia nowym Radnym Rady Gminy Firlej, oraz zaświadczenie o wyborze na Urząd Wójta Gminy Firlej - Panu Dawidowi Tarnowskiemu. Kolejno ślubowanie złożyli zarówno radni, jak i nowy wójt. Po podstawowych punktach sesji inauguracyjnej przyszedł czas na wybór Przewodniczącego Rady Gminy Firlej. W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy Firlej w obecnej kadencji wybrany został Pan Radosław Janczara. Wiceprzewodniczącymi zostali Pan Józef Kozioł oraz Pan Stanisław Popkiewicz. Przed wyborem komisji rewizyjnej głos zabrał Wójt Gminy Firlej - Dawid Tarnowski, który na początku złożył podziękowania oraz wręczył kwiaty wszystkim odpowiedzialnym za przeprowadzone wybory w Gminie Firlej. W swoim przemówieniu nawiązał do „Programu dla Ludzi”, który stał się priorytetem kampanii - KWW Razem w Gminie Firlej. Wójt, podkreślił także, że najważniejsza jest wspólna praca dla dobra Gminy Firlej i że do takiej właśnie współpracy będzie dążył, pełniąc swój urząd. Następnie wybrano Komisję Rewizyjną w składzie Pan Jarosław Stawinoga – przewodniczący oraz członkowie: Pan Paweł Niedziela i Pan Dariusz Rogalski. Kolejne głosowanie to wybór Komisji, która zajmie się pracami nad aktualizacją statutu Rady Gminy Firlej.

W skład 5-osobowej komisji weszli Radni:
- Radosław Janczara
- Józef Kozioł
- Paweł Niedziela
- Adam Cybul
- Mateusz Zagojski

To oni będą wspólnie pracowali nad działaniami dotyczącymi aktualizacji statutu. Po części oficjalnej przewodniczący Rady ogłosił godzinną przerwę po której nastąpił dalszy przebieg obrad. Po przerwie podjęto uchwałę dt. wynagrodzenia Wójta Gminy Firlej. Głos także zabrali Nowi Radni dyskutując w czasie „Wolnych wniosków”. Na zakończenie Wójt Gminy Firlej jeszcze raz podziękował za zaufanie i zachęcił wszystkich do wspólnego działania na rzecz wszystkich mieszkańców Gminy Firlej. Po podziękowaniach obrady VIII Kadencji Rady Gminy Firlej zostały zakończone.

I_sesja_IIIV_kadencji-01.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-02.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-03.jpg

I_sesja_IIIV_kadencji-04.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-05.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-06.jpg

I_sesja_IIIV_kadencji-07.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-08.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-09.jpg

I_sesja_IIIV_kadencji-10.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-12.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-13.jpg

I_sesja_IIIV_kadencji-14.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-15.jpg I_sesja_IIIV_kadencji-16.jpg

I_sesja_IIIV_kadencji-17.jpg