miniatura  

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Radosław Janczara

będzie przyjmował interesantów

w każdy wtorek w godz. 13.00 -16.00  w pokoju 24