IMG 1485  

W Lubartowie, przed siedzibą Urzędu Miasta, odbyła się podniosła uroczystość, którą otworzył, witając wszystkich zebranych, Burmistrz Miasta Lubartów - Pan Janusz Bodziacki. Podczas tego wydarzenia, w imieniu Gminy Firlej - Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko, w asyście Komendanta PSP w Lubartowie i Naczelnika OSP w Firleju, odebrał z rąk Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka, promesę Prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w powiecie lubartowskim, województwo lubelskie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Firleju. Dofinansowanie w kwocie 880 000 zł nastąpi z rezerwy ogólnej Państwa na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Podobną promesę otrzymała również Komenda Powiatowa PSP w Lubartowie.

Wójt Gminy Firlej składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do możliwości realizacji tego zadania, a szczególnie Wojewodzie Lubelskiemu Panu Przemysławowi Czarnkowi, Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu - PSP w Lublinie oraz Komendantowi Powiatowemu mł. bryg. Tomaszowi Podkańskiemu - PSP w Lubartowie.

Mamy nadzieję, że w najbliższym terminie, uda się dokonać zakupu, tak potrzebnego, nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który będzie służył do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom Naszej Gminy.

W związku z powyższym, jeden ze średnich samochodów pożarniczych, Mercedes GBA, 4x4, będący dotychczas na wyposażeniu OSP Firlej, zostanie przekazany do OSP Wola Skromowska, gdzie będzie stacjonował w planowanym do budowy w roku 2019, nowym garażu (o projekcie budowy kompleksu garaży w Woli Skromowskiej, informowaliśmy Państwa we wcześniejszych artykułach).

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Władze Samorządowe Gminy Firlej w realizacji tego zadania.

IMG_1462.JPG IMG_1472.JPG IMG_1477.JPG

IMG_1485.JPG