miniatura   Dnia 18 października br. w siedzibie Urzędu Gminy w Firleju Wójt Gminy Firlej Pan Sławomira Cieszko, przekazał druhom strażakom z terenu Naszej Gminy, nowe wyposażenie i urządzenia ratownictwa, współfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

   Nowe wyposażenie, zakupione w ramach tego projektu, odebrały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z: Firleja - defibrylator AED, detektor napięcia, agregat prądotwórczy trójfazowy, pilarka do drewna, przenośny zestaw oświetleniowy, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, zestaw zabezpieczenia poduszki powietrznej kierowcy i pasażera; Kunowa - agregat prądotwórczy jednofazowy i przenośny zestaw oświetleniowy - maszt oświetleniowy LED oraz Przypisówki - pilarka do drewna.
   Wartość ww. wyposażenia i urządzeń wynosi 34 779,00 zł., a wkład własny Gminy Firlej to 1 % tej sumy.
   Powyższe zakupy uzyskały pozytywną opinię Komendanta Powiatowego PSP w Lubartowie i mamy nadzieję, że będą długo służyły w jednostkach OSP, które na co dzień niosą pomoc mieszkańcom naszej Gminy.
   Jednocześnie przypominamy, że jednostki OSP z terenu Naszej Gminy: Firlej, Serock, Nowy Antonin, Kunów, przy współpracy z Samorządem Gminy i PSP w Lubartowie, od kilku lat pozyskują z budżetu państwa znaczne środki finansowe, które są przeznaczane na remonty garaży i zakup niezbędnego wyposażenia. Dokonano wymiany drzwi garażowych (OSP Firlej, Kunów, Serock), wykonano remont podjazdu (OSP Kunów), zakupiono wyposażenie specjalistyczne – ubrania specjalne, rękawice, latarki ( OSP Firlej, Kunów, Nowy Antonin). Wartość tych prac to kilkadziesiąt tysięcy złotych.
   Niezbędnym warunkiem do złożenia wniosku o dofinansowanie było posiadanie aktualnego KRS i rachunku bankowego. Niestety nie wszystkie jednostki OSP dopełniły tego obowiązku.
   Zachęcamy wiec wszystkich do większej aktywności w pozyskiwaniu środków finansowych, które mogą być przeznaczone na doposażenie jednostek OSP w niezbędny sprzęt p.poż., a ze swej strony deklarujemy merytoryczną pomoc wszystkim zainteresowanym jednostkom.