miniatura   Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest corocznie 14 października i jest świętem czynnych zawodowo nauczycieli oraz wszystkich pracowników związanych z oświatą, także tych którzy już cieszą się zasłużoną emeryturą.

Dzień Edukacji Narodowej odbył się w Naszej Gminie w dniu 12 października Wstępem były organizowane we wszystkich szkołach uroczystości, podczas których uczniowie i rodzice składali życzenia i podziękowania swoim nauczycielom i pracownikom oświaty, za codzienny trud oraz zaangażowanie włożone w ich edukację.

Zwieńczeniem tych wydarzeń była podniosła gala zorganizowana z okazji Gminnego Dnia Nauczyciela, w której oprócz wszystkich pracowników oświaty udział wzięli zaproszeni goście: Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko, Przewodniczący Rady Gminy Firlej Pan Adam Toboła, ks. kanonik Antoni Buczyński oraz Przewodniczący Rady Rodziców: Pani Anna Cieniuch- SP FIrlej i Pan Waldemar Wesołowski SP Wola Skromowska.

W trakcie tej uroczystości wszystkim czynnym zawodowo i emerytowanym nauczycielom i pracownikom oświaty życzenia złożył Wójt Gminy Firlej, który w skierowanych do szacownych zebranych słowach złożył podziękowania za dotychczasową pracę na rzecz wykształcenia i wychowania młodego pokolenia mieszkańców Naszej Gminy, a także życzył wszystkim dużo sukcesów zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu osobistym.

Wyrazem tych życzeń były przyznane przez Wójta Gminy Firlej Pan Sławomira Cieszko nagrody, które otrzymali wyróżniający się nauczyciele, Panie: Agnieszka Chabrowska, Agnieszka Dobek i Grażyna Grymuza.

W trakcie tej uroczystości nagrody wręczyli także dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu gminy.

Wszystkim nauczycielom i pracownikom oświat z okazji Ich Święta, w imieniu władz Naszej Gminy, życzymy raz jeszcze wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia oraz wielu sukcesów osiąganych w pracy zawodowej i życiu osobistym.