miniatura   Trwają intensywne prace przy budowie drogi gminnej nr 103310L w miejscowości Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukówieckie (na Zajezierze), którą Gmina Firlej realizuje przy udziale dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - edycja 2018.

Drogowcy ułożyli już na całej długości, ponad 2,7 km, dwie warstwy nawierzchni asfaltowej, a w chwili obecnej wykonują przepusty i zjazdy z drogi gminnej. Do wykonania zostaną prace wykończeniowe z położeniem warstwy kruszywa drogowego po obu stronach drogi asfaltowej.

Całkowity koszt tego zadania wynosi 2 499 855,54 zł, a dotacja budżetu państwa: 1 044 681,00zł.

Mamy nadzieję, że już w październiku nową drogą gminną pojadą pierwsi użytkownicy.

Jednocześnie przypominamy, że dzięki staraniom Wójta i Samorządu Gminy Firlej, został złożony wniosek na uzyskanie dofinansowania do budowy drogi Nowy Antonin – Stary Antoni o dł. ponad 2,6 km. z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych miejscowościach: Bykowszczyzna, Sobole Kolonia i Stalownia.

Jesteśmy przekonani, że przedstawione plany inwestycyjne będą mogły być zrealizowane w najbliższej przyszłości.

DrogaLukowiec2018-01.jpg DrogaLukowiec2018-02.jpg DrogaLukowiec2018-03.jpg

DrogaLukowiec2018-04.jpg DrogaLukowiec2018-05.jpg DrogaLukowiec2018-06.jpg

DrogaLukowiec2018-07.jpg DrogaLukowiec2018-08.jpg DrogaLukowiec2018-09.jpg