miniatura   Pierwszy raz w szkole i już po wielkim wydarzeniu. We wrześniu wszyscy pierwszoklasiści uczęszczający do szkół podstawowych z Firleja, Przypisówki i Woli Skromowskiej, złożyli ślubowanie.

 W tym uroczystym akcie przyjęcia w szeregi braci uczniowskiej uczestniczyli również Wójt Gminy Firlej - Sławomir Cieszko oraz rodzice, nauczyciele i cała społeczność szkolna. Młodzi uczniowie ślubowali, że będą pilnymi uczniami, życzliwymi koleżankami i kolegami, aktywnymi uczestnikami życia szkolnego, a nade wszystko dobrymi Polakami.

  Do pierwszoklasistów i wszystkich zebranych zwrócił się także Wójt Gminy Firlej - Sławomir Cieszko, który życzył uczniom samych sukcesów, realizacji wytyczonych celów, wykorzystania czasu nauki do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności oraz osiągnięcia satysfakcji z dobrze wykonanej pracy oraz przekazał młodym uczniom słodkie pamiątkowe książki, jako dobrą wróżbę na rozpoczęty, nowy etap edukacji.

  Przypominamy, że od trzech lat staraniem Samorządu Gminnego w szkołach podstawowych w Firleju i Woli Skromowskiej, utworzono możliwość odbycia nieobowiązkowego wychowania przedszkolnego dla dzieci 5 - letnich, a wszystkim maluchom od 2,5 roku życia stworzono możliwość uczęszczania do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Nowym Antoninie i Przypisówce oraz przedszkolach Casper. Te zadania w całości finansuje Gmina Firlej.

  Wszystkim uczniom a szczególnie pierwszoklasistom życzymy powodzenia i samych sukcesów.