Garaz Wola Skromowska   Jak informowaliśmy wcześniej, rozpoczął się pierwszy etap inwestycji w Woli Skromowskiej, dotyczący budowy nowego garażu przeznaczonego na wspólne potrzeby Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej i Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Skromowskiej.

Dzisiaj możemy przedstawić pierwsze plany nowego obiektu, w którym będzie zlokalizowany garaż dla autobusu szkolnego, garaż dla samochodu OSP oraz mniejszy garaż przeznaczony do dyspozycji szkoły.

W tym roku zostanie opracowana pełna dokumentacja techniczna i uzyskane zostanie pozwolenie na budowę. Budowa nowego obiektu planowana jest na wiosnę 2019 roku.

Mamy nadzieję, że dzięki tej inwestycji ułatwiona zostanie eksploatacja pojazdów należących do szkoły, jak i planowanych do zakupu przez OSP. Dzięki nowej inwestycji poprawi się również estetyka obiektów oświatowych i kulturalnych, gdyż z placu szkolnego zniknie stojący tam teraz stary garaż.