aktywna gmina   W dniu 30 sierpnia br. w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie, odbyło się spotkanie Wójta Gminy Firlej z mieszkańcami Nowego i Starego Antonina. Tematem tego zebrania było omówienie stanu zaawansowania prac dotyczących budowy drogi gminnej: Nowy Antonin - Stary Antonim.

Na spotkaniu Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko, przekazał zgromadzonym informację, że zostało uzyskane zezwolenie na realizację, inwestycji drogowej ww. drogi, a jednocześnie oświadczył, że Gmina Firlej będzie starała się o uzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację tej inwestycji.
Miło jest nam poinformować Państwa, że w dniu 14 września 2018 r. Gmina Firlej złożyła wniosek o dofinansowanie budowy tej drogi w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019, edycja 2019 r.
Planowana, kosztorysowa wartość realizacji tego zadania to kwota 3 300 000, 00 zł., z czego wkład własny Gminy Firlej wynosi 1 650 000,00 zł.
Liczymy na pozytywne rozstrzygniecie postępowania konkursowego, które umożliwiłoby realizację budowy tej ważnej drogi gminnej już w 2019 roku.