miniatura   Już gołym okiem widać znaczące postępy prac wykonanych podczas realizowanej inwestycji - budowy drogi gminnej nr 103310L w miejscowości Łukówiec, Kunów i Zagrody Łukówieckie ( na Zajezierze ), którą Gmina Firlej realizuje przy udziale dotacji celowej budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - edycja 2018.

Ładna pogoda sprzyja drogowcom, którzy w ramach prowadzonych prac przeprowadzili już niezbędne roboty przygotowawcze w tym pomiarowe, roboty ziemne, usunięte zostały kolizje energetyczne i telekomunikacyjne oraz na znacznym odcinku została wykonana stabilizacja cementowa korony drogi. Po zakończeniu prac przygotowawczych zostanie położona warstwa asfaltowa nawierzchni jezdni o długości 2710 metrów.
Przypomnieć należy, że całkowity koszt tego zadania wynosi 2 499 855,54 zł, a dotacja budżetu państwa: 1 044 681,00 zł.
Mamy nadzieję, że już w październiku nową drogą gminną pojadą pierwsi użytkownicy.