IMG 5908   W dniu 07.05.2018 r. w Zespole Szkół w Firleju obchodzono II Gminny Dzień Flagi. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Firlej p. Sławomir Cieszko, Zastępca Wójta Gminy Firlej p. Dariusz  Firczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy p. Agnieszka Siwek, dyr. SAZSz w Firleju p. Bogumiła Bodziacka, Przewodnicząca Rady Rodziców  p. Anna Cieniuch, Dyrektorzy szkół - p. Bożena Cybul, p. Halina Bystrzycka,  p. Paweł Dobek, p. Jarosław Gryglicki, p. Kamila Skrzypczyńska - dyrektor przedszkola ''Casper'', rodzice, uczniowie klas I - III wraz z wychowawcami oraz grupy przedszkolne z opiekunami.

Po uroczystym przemarszu i odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiła prezentacja wierszy, piosenek, tańców  i improwizacji ruchowych.
   Część artystyczną  przygotowały:
- dzieci z Przedszkola CASPER w Firleju,
- dzieci z Przedszkola CASPER w Woli skromowskiej,
- dzieci 5 - letnie ze Szkoły Podstawowej w Antoninie Nowym,
- dzieci 5 - letnie ze Szkoły Podstawowej w Przypisówce,
- dzieci 5 - letnie ze Szkoły Podstawowej w Woli Skromowskiej,
- dzieci 6 - letnie ze Szkoły Podstawowej w Woli Skromowskiej,
- dzieci 5 - letnie  z Zespołu Szkół w Firleju,
- dwie grupy dzieci 6 - letnich z Zespołu Szkół w Firleju.      
   Każda grupa artystów po zakończonym występie otrzymała z rąk pana Wójta Sławomira Cieszko i  Zastępcy Wójta pana Dariusza Firczuka  flagi  oraz słodki upominek od Przewodniczącej Rady Rodziców pani Anny Cieniuch.
   Po części artystycznej głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół pan Jarosław Gryglicki gratulując wszystkim uczestnikom  pięknych występów. Następnie podziękował panu Wójtowi Sławomirowi Cieszko i Zastępcy Wójta panu Dariuszowi Firczukowi oraz pozostałym Gościom za przybycie.
   Oprawę muzyczną przygotowały p. Grażyna Grymuza i pani Agnieszka Kruczek. Organizatorkami tegorocznego Gminnego Dnia Flagi były p. Maria Turmowicz, p. Sylwia Żelazek , p. Beata Żyro.