miniatura   Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole, to temat bardzo istotny, wciąż powracający w różnych kontekstach polityki oświatowej. W związku z tym pragniemy poinformować, iż Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej w dniu 16 kwietnia 2018r. uzyskała certyfikat potwierdzający udział w projekcie „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”.

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015- 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna + ” pod tytułem „Upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” .

Nad prawidłowym przebiegiem działań czuwali Dyrektor Szkoły pan Paweł Dobek oraz koordynator projektu pani Iwona Pikosz z KSON z siedzibą w Jeleniej Górze. Dodatkowo wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły uczestniczyli w szkoleniu, poprowadzonym przez profesjonalistów –trenera personalnego Marka Naumiuka oraz panią Joannę Smarż. Problem bezpieczeństwa rozstrzyga obowiązujące prawo, ale bezpieczna szkoła to nie tylko regulaminy, paragrafy i procedury, ale również dobrze przygotowana i wyszkolona kadra.

bezpieczna szkola