miniatura  

W dniu 6 marca 2018 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyło się wręczenie umów w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przekazał pieniądze przedstawicielom 34 jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach PRGIPID na 2018 rok: 8 powiatom i 26 gminom. Łączna kwota dofinansowania dla tych jednostek wyniosła ponad 35 mln zł, a wkład własny ponad 46 mln zł. Dzięki realizacji inwestycji na terenie województwa zmodernizowanych zostanie bądź powstanie blisko 67 km dróg lokalnych.

Na tej uroczystości Gminę Firlej reprezentował Wójt Gminy p. Sławomir Cieszko, który podpisał umowę na dofinansowanie w wysokości 50% budowy drogi gminnej Nr 103310 L w miejscowości Łukówiec, Kunów, Zagrody Łukówieckie o długości 2710 m.

Więcej szczegółów dostępnych jest na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.