miniatura  

Skorzystaj z Oferty Punktu Konsultacyjnego

Punkt Konsultacyjny świadczy usługi doradcze dla mieszkańców gminy Firlej w następującym zakresie:

* porady prawne dotyczące problematyki podstawowych instytucji prawa cywilnego, administracyjnego, rodzinnego i karnego,
* porady prawne z zakresu problematyki przemocy w rodzinie ,
* redagowanie i sporządzanie pism procesowych,
* redagowanie i sporządzanie pism urzędowych i innych dokumentów,
* ukierunkowanie działań prawnych osób dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy, uzależnionych i współuzależnionych,
* ukierunkowanie działań prawnych mieszkańców,
* wskazywanie instytucji publicznych zajmujących się prawnym rozstrzyganiem wspomnianej problematyki.

  Dyżury prawnika rozpoczną się od 17.01.2018r.
  Miejsce i terminy : Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju ul. Kościelna 4
  Terminy dyżurów: środy i czwartki, w godz. 16.00 – 17.30.