miniatura   W dniu 9 grudnia 2017r. na hali Zespołu Szkół w Firleju odbył się III Mikołajkowy Turniej Rodzinny - "Mamo, tato bawcie się ze mną" pod patronatem Wójta Gminy Firlej. Propozycja aktywnego spędzenia czasu wolnego w miłej i przyjaznej atmosferze skierowana była do rodziców i dzieci uczęszczających do grup przedszkolnych w Zespole Szkół w Firleju.

Turniej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zgłosiło się wiele dwuosobowych zespołów składających się rodzica i dziecka, do udziału we wspólnej zabawie i rywalizacji. Zawodników powitała pani Wiesława Rola wicedyrektor Zespołu Szkół w Firleju i pani Bogumiła Bodziacka dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Firleju życząc wszystkim udanej zabawy oraz sukcesów sportowych. Rywalizację sportową poprzedził krótki odczyt pielęgniarki szkolnej pani Jolanta Matejko poświęcony wielkiemu znaczeniu aktywności fizycznej dla zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieci. Rozpoczęcie zawodów zaczęto od wspólnej rozgrzewki przeprowadzonej przez pana Dariusz Trojaka, a pani Sylwia Żelazek omówiła rozgrywane konkurencje sportowe. Następnie zawodnicy rozpoczęli rywalizację w wyniku, której wyłoniono zwycięzców:
         I miejsce - Michał Zagólski, Dorota Zagólska
         II miejsce - Artur Antolak, Kamil Antolak
         III miejsce - Nadia Jaroszewicz, Sylwia Jaroszewicz
Wręczenia pamiątkowych pucharów dla zwycięzców dokonał Zastępcy Wójta Gminy Firlej pan Dariusz Firczuk. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali również podziękowania, nagrody pocieszenia oraz słodkie upominki.
Organizatorami turnieju byli wychowawcy oddziałów przedszkolnych Maria Turmowicz, Sylwia Żelazek, Beata Żyro oraz nauczyciele wychowania fizycznego Aneta Węgrzyn, Dariusz Trojak, Sylwester Włoch. Wszystkim uczestnikom turnieju serdecznie gratulujemy.