miniatura   Po raz pierwszy w historii naszej szkoły w dniach 16-17 listopada uczniowie mieli możliwość poznania i integracji z dziećmi i młodzieżą z Mołdawii, członkami zespołu „Styrczańskie dzwoneczki"

Ponad 40 – osobowa grupa przyjechała do Woli Skromowskiej 16 listopada po południu. Na początku członkinie stowarzyszenia w swojej siedzibie ugościły gości smacznym, polskim obiadem. Następnie młodsza część zespołu udała się do sali gimnastycznej szkoły podstawowej, gdzie pod czujnym okiem animatorów (Dawida Tarnowskiego, Marcina Bogusza) wspólnie z uczniami naszej placówki brali udział w  zabawach integracyjnych. W tym samym czasie panie z Mołdawii i członkinie stowarzyszenia z Woli Skromowskiej przygotowywały wspólnie regionalne potrawy mołdawskie i polskie. Ich degustacja nastąpiła podczas części oficjalnej wieczornego spotkania. Jego główną atrakcją był oczywiście koncert zespołu „Styrczańskie dzwoneczki”, podczas którego zaprezentowano polskie i mołdawskie tańce, pieśni. Obecni na nim byli: Konsul Honorowy Mołdawii pan Andrzej Kita, Wójt Gminy Firlej pan Sławomir Cieszko, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Skromowskiej pan Paweł Dobek, Dyrektor Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół w Firleju pani Bogumiła Bodziacka, członkinie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej, pan Wiesław Greszta - pomysłodawca spotkania oraz dzieci i ich rodzice z naszej szkoły.
Nasi goście, po nocy spędzonej w domach uczniów i członkiń stowarzyszenia od samego rana przebywali w placówce. Zwiedzili szkołę, a następnie ponownie zaprezentowali swój koncert. Trudno było ochłonąć z wrażenia. Nie kryli go zarówno uczniowie, jak i goście. Wyrazom uznania, podziękowaniom dla członków zespołu oraz jego koordynatorki pani Lidii Górskiej nie było końca. Zachwytu nie krył włodarz naszej gminy, pan Sławomir Cieszko, jak też i dyrektor szkoły pana Paweł Dobek. Panowie wyrazili chęć współpracy i nadzieję, że takie spotkania i integracja będą teraz wpisane w historie szkoły, gminy.
Cieszymy się niezmiernie z tej pierwszej międzynarodowej współpracy z udziałem naszej szkoły. Są to bardzo rozwijające i kształcące spotkania. Sądzimy, że to które się właśnie odbyło, otworzyło nas na współpracę i umacnianie relacji pomiędzy Polską a Mołdawią.
Koordynatorem wyjazdu ze strony mołdawskiej była pani Lidia Górska i Wadim Dubczak.