miniatura   99 lat temu nasza Ojczyzna odzyskała niepodległość. Po wielu latach nieskutecznych działań zaborców mających na celu wymazanie ze świadomości polskich obywateli ich tożsamości, nasz kraj z powrotem zaistniał jako państwo. Być może nie doceniamy tego na co dzień, ale 11 listopada staramy się w sposób szczególny okazać swój patriotyzm. Obchody tego święta jednoczą pokolenia starszych i młodszych obywateli i stały się tradycją naszej społeczności.

W Firleju uroczystość zapoczątkowała Msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny w Kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego, którą koncelebrowali księża z tutejszej Parafii pod przewodnictwem proboszcza ks. kanonika Antoniego Buczyńskiego.
We mszy i dalszych uroczystościach udział wzięli Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko, Zastępca Wójta Pan Dariusz Firczuk, Przewodniczący Rady Gminy Firlej Pan Adam Toboła, radni Gminy Firlej, dyrektorzy szkół z terenu gminy, poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych i szkół oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy i przybyli goście.
Podczas nabożeństwa młodzież z Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej zaprezentowała inscenizację patriotyczną podkreślającą doniosłość tego święta.
Po zakończeniu mszy wszyscy zgromadzeni udali się pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Wyrazem pamięci o wszystkich, którzy walczyli o niepodległość były kwiaty złożone pod pomnikiem. W imieniu mieszkańców okolicznościowy wieniec złożyła delegacja władz samorządowych, której przewodniczył Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko. Wieńce złożyły także delegacje szkół na czele
z dyrektorem Zespołu Szkół w Firleju Panem Jarosławem Gryglickim, dyrektorem Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej Panem Pawłem Dobkiem, dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Antoninie Panią Bożeną Cybul, dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej w Przypisówce Panią Haliną Bystrzycką.
Po zakończeniu uroczystości w Firleju, przedstawiciele władz samorządowych udali się do miejscowości Sobolew na cmentarz Powstańców Styczniowych, gdzie również złożono kwiaty i oddano hołd wszystkim poległym w obronie Ojczyzny.
Dzieci i młodzież, które brały udział w oprawie patriotycznej przygotowały nauczycielki z Zespołu Szkół w Woli Skromowskiej panie Agnieszka Chabrowska i Renata Ciechańska, a oprawę muzyczną zapewniła pani Agnieszka Kruczek.