miniatura  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej została zakwalifikowana do uczestnictwa w projekcie "Klucz do sukcesu".
Dzięki wytrwałym staraniom Wójta Gminy Firlej Pana Sławomira Cieszko oraz Dyrektora Szkoły Pana Pawła Dobka projekt został dofinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego - Działanie 12.2 Kształcenie Ogólne.

Całkowity koszt przeznaczony na jego realizację to 533 874,44 zł, w tym z dofinansowania z EFS - 503 574,44 zł oraz ze środków budżetowych Gminy Firlej - 30 300 zł.

Głównym celem ww projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej poprzez poprawę kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, poprawę jakości nauczania, wdrożenie zajęć przyczyniających się do uzyskiwania przez uczniów kompetencji i postaw przydatnych na rynku pracy, takich jak: kreatywność, innowacyjność oraz umiejętność pracy zespołowej, a także podwyższenie umiejętności stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
W ramach realizacji ww zadania pracownie przedmiotowe: matematyczna, informatyczna, chemiczna, fizyczna i przyrodnicza będą wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz pomoce dydaktyczne.
Projekt będzie realizowany od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.