miniatura   Dzień 25 października był bardzo ważny dla dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Firleju. Tego dnia odbyło się uroczyste ślubowanie.

Świadkami ważnego wydarzenia w życiu dzieci rozpoczynających edukację szkolną byli zaproszeni goście: Pan Sławomir Cieszko - Wójt Gminy Firlej, Pani Bogumiła Bodziacka - dyrektor SZASz, ksiądz Paweł Ciosmak, Pani Wiesława Rola - Wicedyrektor Zespołu Szkół w Firleju, Pani Anna Cieniuch - Przewodnicząca Rady Rodziców, nauczyciele, uczniowie oraz  rodzice.
     Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, zaprezentowały program artystyczny, w którym wiersze przeplatały się z wesołymi piosenkami. Powagi sytuacji dodawały odświętne stroje i ogromne zaangażowanie dzieci. Występ został nagrodzony gromkimi oklaskami.
   Po zakończeniu części artystycznej nastąpił akt ślubowania. Wprowadzono sztandar szkoły i wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie Pani Wiesława Rola - wicedyrektor ZS w Firleju uroczyście pasowała każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Do społeczności szkolnej przyjętych zostało 48 nowych uczniów.
  Na pamiątkę tej uroczystości każde dziecko otrzymało dyplom oraz upominki od gości, rodziców oraz starszych kolegów i koleżanek z klas III. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, uczniowie udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
     Moment składania ślubowania na sztandar szkoły oraz akt pasowania na ucznia na pewno pozostanie na długo w pamięci uczniów klas I, dla których była to ważna chwila. Gratulacje, kwiaty, uśmiechy, uściski dłoni podkreślały ważność tego dnia.
Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas I: Pani Bożena Miduch i Pani Agnieszka Michalik oraz Pani Grażyna Grymuza.