miniatura   W niedzielę 22 października 2017r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Firleju odbył się po raz drugi Gminny Dzień Seniora. Na spotkanie zostały zaproszone wszystkie osoby z terenu gminy Firlej, które ukończyły 75 rok życia.

Inicjatorem tego wydarzenia był Wójt Gminy Firlej Pan Sławomir Cieszko. W uroczystości udział wzięli również Zastępca Wójta Gminy Pan Dariusz Firczuk, Przewodniczący Rady Gminy Pan Adam Toboła, Proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju ks. kanonik Antoni Buczyński wraz z ks. Pawłem Ciosmak oraz dyrektorzy szkół z terenu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych.
Szacownych seniorów powitał Pan Wójt i podziękował: „za wkład w rozwój społeczności lokalnej, za mądrość i wsparcie udzielane na co dzień młodszemu pokoleniu, za dotychczasową pracę i zaangażowanie w życie naszych małych ojczyzn”. W dalszej części podkreślił, że szanowni goście: „stoją na straży rodzinnych tradycji, to od Was młode pokolenie dowiaduje się prawdy o minionych czasach, to Wasze ręce i serca sprawiły, że rodzinne domy stały się bezpieczną przystanią dla dzieci i wnuków”.
Wójt Gminy Firlej, który dziękując zebranym za przybycie złożył życzenia: „jak najdłuższych lat życia spędzonych w zdrowiu i szczęściu. By dalsze lata były wypełnione radością i optymizmem , bo przecież jesień życia też może być piękna. Tego żeby otaczał Państwa szacunek młodszych pokoleń i miłość najbliższych a bogata wiedza i doświadczenie życiowe służyło innym”.
Wzruszenie i uśmiech na twarzach szacownych gości wywołał występ słowno – muzyczny przygotowany przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Firleju.
Wszystkim seniorom jako wyraz szacunku zostały wręczone przepiękne kwiaty i upominki oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia.
Później były już tylko wspomnienia, wspólne śpiewanie, rozmowy z dawno niewidzianymi znajomymi przeprowadzane w ciepłej, rodzinnej i radosnej atmosferze.
Pojawiające się na twarzach gości wzruszenie, zadowolenie było najlepszym podziękowaniem dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania tego wyjątkowego spotkania.
Współorganizatorami uroczystości byli pracownicy: Samorządowego Zespołu Administracyjnego Szkół, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Firleju.