szachy   KOMUNIKAT W SPRAWIE TURNIEJU

1.    Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Woli Skromowskiej.

2.    Prawo startu: każda osoba umiejąca grać w szachy.

3.    Miejsce: budynek szkoły w Woli Skromowskiej.

4.    Termin: 4 listopada 2017 roku (sobota). Start godzina 1000.

5.    Dystans: 7 rund.

6.    Tempo: 30 minut dla zawodnika na partię.

7.    System: szwajcarski.

8.    Możliwość uzyskania V, IV kategorii szachowej.

9.    Opłata startowa: każdy uczestnik – 5 zł

       Rozgrywki w konwencji OPEN. Pięć końcowych klasyfikacji bez podziału na płeć: - do lat 10, - do lat 14, - do lat 18, - seniorzy.

10.   Ilość miejsc: limit do 100 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

11.   Rejestracja na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_5601/  przez zakładkę „Formularz zgłoszeniowy” lub telefonicznie:

       81 – 8591503 (szkoła), 509845922 (sędzia).

12.   Zapisy do 30.10.2017 roku (poniedziałek).

13.   Nagrody: każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal, zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują puchary i dyplomy.

14.  Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

15.   Obowiązują podczas turnieju przepisy PZSzach oraz walka w duchu fair play.

16.   Sędzia turnieju: pan Piotr Opolski.