miniatura  

UWAGA ROLNICY !

Wójt Gminy informuje:

W terminie od  1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

są przyjmowane w Urzędzie Gminy Firlej wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

* Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie:
od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
w ramach limitu zwrotu podatku określonego na rok 2017.

* Limit ilości oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych – 86 litrów.

* Stawka zwrotu podatku akcyzowego z 1 litra oleju napędowego w 2017 r. wynosi – 1,00 zł.

* Limit zwrotu podatku akcyzowego z 1 ha użytków rolnych w 2017 roku wynosi - 86,00 zł (86 l x 1,00 zł).

* Pieniądze wypłacane będą w terminie: 2– 28 październik 2017 r.

* Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Firlej pok. 32, na stronie Gminy Firlej (www.firlej.pl ) zakładka >>> WNIOSKI <<< oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).