okladaka firlejow   Miło nam poinformować, że staraniem Wójta Gminy Firlej - Sławomira Cieszko, zostało wydane opracowanie pt. Firlejów – zarys dziejów dawnego miasteczka. Autorem powyższej publikacji jest dr hab. Henryk Seroka - pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Opracowanie dotyczące historii powstania i późniejszych losów dzisiejszego Firleja jest początkiem opracowania szerszej monografii dotyczącej miejscowości i gminy Firlej.

Mamy nadzieję, że lektura powyższej pracy pozwoli wszystkim na bliższe poznanie naszej historii, a przypadająca w przyszłym roku 330 rocznica odnowienia praw miejskich Firlejowa, będzie okazją do dyskusji i przyczyni się do kształtowania miejscowej tradycji historycznej jako wartości łączącej wspólnotę naszej Gminy.

Publikacja dostępna jest w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju oraz w bibliotekach szkolnych.

Okladka  

Dokument Pawła Karola Sanguszki z 1712 r. potwierdzający prawa miejskie Firlejowa