miniatura   W dniu 22.07.2017 r. o godz. 9.00 rozpoczął się II Rajd Rowerowy w Firleju. Prowadzącym był pan Jan Jezior przy współpracy z Mariuszem Stefańskim i Dawidem Tarnowskim.
W rajdzie uczestniczyło 87 osób na rowerach, 3 konnych kawalerzystów z grupy rekonstrukcyjnej Środowiska 27 WDP AK. Władze Gminy Firlej z  zastępcą Wójta Panem Dariuszem Firczukiem oraz Przewodniczącego  Rady  Gminy Panem Adamem Tobołą, Kombatanci Środowisk Niepodległościowych.
Rajd odbył się pod patronatem Wójta Gminy Firlej Pana Sławomira Cieszko. Sponsorem głównym rajdu była Gmina Firlej.

Rajd rozpoczął się krótką modlitwą oraz błogosławieństwem przed miejscowym Kościołem. Błogosławieństwa udzielił ks. kan. Antoni Buczyński.
Po omówieniu  spraw organizacyjnych przez prowadzącego , podziękowaniu osobom , które brały czynny udział w przygotowaniu rajdu, omówieniu krótkiej historii powstania i szlaku Bojowego 27 WDP AK złożono wieńce pod tablicą Pamiątkową umieszczoną na frontowej ścianie Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju.
Następnie uczestnicy Rajdu udali się kolumną zwartą ulicami Firleja na miejscowy cmentarz, gdzie spoczywa Żołnierz 27 WDP AK szer. JAN KARPOWICZ ps. „GÓRAL”, który poległ w dniu 22.07.1944 r. biorąc udział w zasadzce na kolumnę Wojsk Niemieckich.
Po omówieniu tego wydarzenia przez pana Mariusza Stefańskiego i złożenia wieńca przez przedstawicieli Środowiska 27 WDP AK udaliśmy się Promenadą do miejsca stoczonej potyczki przez Batalion kpt. Franciszka PUKACKIEGO ps. ”GZYMS”.
Podczas jazdy słuchaliśmy piosenek Partyzanckich z urządzenia zakupionego dzięki dobrowolnym składkom sponsorów, przedsiębiorców z FIRLEJA.
W miejscu zorganizowanej zasadzki prowadzący JAN JEZIOR przybliżył w skrócie historię tego wydarzenia. Wspomniał również, że miejscowe KOŁO Historyczne Armii Krajowej podjęło starania o upamiętnienie tego miejsca poprzez postawienie pomnika, na który Instytut Pamięci Narodowej wyraził zgodę wraz ze sfinansowaniem. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji.
Następnie przez Czerwonkę – Baran udaliśmy się drogami leśnymi pod krzyż w m. Budy, gdzie pierwotnie spoczywał szer. Jan Karpowicz ps. „GÓRAL”, który poległ w zasadzce zorganizowanej przez batalion „GZYMSA” pod FIRLEJEM. Pan Mariusz Stefański omówił to wydarzenie, po modlitwie za żołnierzy 27 WDP AK złożono wiązankę przez najstarszego i najmłodszego uczestnika rajdu ( 72 lata i 2 lata ), udaliśmy się pod Pałac hr. Jerzego ŻÓŁTOWSKIEGO ps. „TOPÓR” żołnierza AK , tam prowadzący Rajd JAN JEZIOR omówił historię tego miejsca, kiedy ,kto i jak długo stacjonował w tym miejscu, jakie pododdziały stacjonowały.
Następnie udaliśmy się w rejon biwaku pod Pałacem, tam uczestnicy Rajdu zostali  poczęstowani smaczną wojskowa grochówką przygotowaną przez panie kucharki z Zespołu Szkół w Firleju. Zapewniono napoje oraz kiełbaski, które można było upiec przy ognisku przygotowanym przez Pana Leśniczego JACKA PIELĘ.
Organizację biwaku,  poczęstunku przygotowali pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w FIRLEJU , którym składamy podziękowania.
Konsumpcje umilały piosenki partyzanckie puszczane z nagłośnienia przez pana Dawida Tarnowskiego, który również przygotował dokumentację fotograficzną.
W trakcie konsumpcji Prowadzący Pan Jan Jezior podziękował panu wójtowi Sławomirowi Cieszko, który w imieniu Gminy Firlej był głównym sponsorem rajdu. To dzięki niemu zakupiono pamiątkowe opaski, wiązanki kwiatów , znicze, opłacono wydruk plakatów, zaproszeń, podziękowań oraz opłacono poczęstunek. Po tych słowach uczestnicy brawami podziękowali Panu Wójtowi.
 Podziękowanie złożono również sponsorom, przedsiębiorcom z FIRLEJA , to dzięki ich hojności zakupiono profesjonalny megafon oraz nagrody konkursowe, po wyczytaniu nazwisk sponsorów przez prowadzącego , sponsorzy otrzymali gromkie BRAWA.
Następnie odbył się konkurs z wiedzy historycznej 27 WDP AK, który poprowadził pan Dawid Tarnowski. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody : profesjonalne kompletne oświetlenie rowerowe z bateriami. Po konkursie, w którym rozdano 10 nagród odbyło się losowanie kolejnych 10 nagród losowo. Zabawa była bardzo fajna. Około godziny 13.30 udaliśmy się zwartą grupą w kierunku Firleja, ulicami Spacerową, Sportową oraz Partyzancką dotarliśmy przed budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Firleju, gdzie uczestnikom wręczono pamiątkowe podziękowania, zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
Prowadzący podziękował uczestnikom rajdu za udział w rajdzie . Podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten projekt został zrealizowany. Szczególne podziękowanie w imieniu organizatorów składam Panu Wójtowi Gminy Firlej, jego zastępcy oraz Paniom i Panom zatrudnionym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju, bez ich pomocy nie zrealizowalibyśmy tego projektu.
Rajd liczył około 22 km.

>>> Galeria rajdu <<<