Złote Gody   Uroczyste spotkanie par obchodzących złote gody małżeńskie odbyło się 9 lipca 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Firleju.

Złote gody to jubileusz obchodzony szczególnie uroczyście, jubileusz za sprawą którego patrzymy dziś na was drodzy jubilaci z podziwem i szacunkiem.
"Szanowni Jubilaci rocznica ślubu to szczególna okazja, aby się zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliście w ciągu wspólnego życia. Jedną z najważniejszych wartości, która stanowi źródło duchowej siły społeczeństwa, jest rodzina. Wasze dotychczasowe starania, by stale umacniać zawarty przed laty związek zasługują na najwyższy szacunek. Ponad 50 lat temu stając na ślubnym kobiercu, pełni odwagi
i młodzieńczego zapału, śmiało weszliście w nowe życie, które nauczyło was szanować drugiego człowieka i doceniać wielkość związku małżeńskiego. Pozwoliło Wam również ugruntować wzajemną miłość, jedność i przywiązanie, a bogactwem swego serca, codzienną pracą i doświadczeniem życiowym wzbogacać i doskonalić założoną wówczas rodzinę oraz wspierać rozwój społeczności lokalnych."

W dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, na wniosek Wójta Gminy Firlej Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej przyznał Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, z naszej gminy otrzymali je następujący jubilaci:
   1.    Danuta i Roman Bielewscy z Serocka
   2.    Katarzyna i Mieczysław Hauzer z Przypisówki
   3.    Janina i Stanisław Jedut z Serocka
   4.    Jadwiga i Ryszard Kępa z Serocka
   5.    Maria i Leszek Nogal z Przypisówki
   6.    Lucyna i Leszek Nowomiejscy ze Starego Antonina
   7.    Wiesława i Jakub Osior z Sobolewa
   8.    Teresa i Roman Rutkowscy z Serocka
   9.    Irena i Wiesław Siwek z Sobolewa-Kolonii
   10.  Urszula i Tadeusz Wypyszyńscy z Firleja


Władze Samorządowe Gminy z Wójtem Gminy Panem Sławomirem Cieszko na czele złożyli jubilatom serdeczne podziękowania za dotychczasowe zasługi wniesione w rozwój  Gminy Firlej oraz gratulacje i życzenia wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku, radości z każdego kolejnego dnia oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Za zdrowie szanownych jubilatów wzniesiono symboliczny toast i wykonano okolicznościowe zdjęcia.