Fundusz Ochrony Rolnictwa

Miniaturka artykułu Fundusz Ochrony Rolnictwa

Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2023 r. o Funduszu Ochrony Rolnictwa, ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny w 2022r.

Wniosek o przyznanie rekompensaty w 2023 r. należy złożyć – na formularzu opracowanym przez KOWR – do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Producent rolny, który wnioskuje o przyznanie rekompensaty odnośnie do kilku podmiotów, które nie zapłaciły mu za nabyte produkty rolne, składa wnioski na osobnych
formularzach dla każdego z tych podmiotów. W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty można składać w odniesieniu do podmiotów, które stały się niewypłacalne w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji znajdą Państwo w ulotce informacyjnej: >>FUNDUSZE OR<<

Data dodania: 31.07.2023 12:55

Kategorie: Aktualności