Dodatek węglowy – ważne informacje!

Miniaturka artykułu Dodatek węglowy – ważne informacje!

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zasad przyznawania dodatku węglowego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Firleju wyjaśnia, iż w dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, która wprowadziła szereg istotnych zmian w ustawie o dodatku węglowym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami  jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania.

Wobec powyższego,  w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy (dotyczy wszystkich wniosków, także tych złożonych przed dniem wejścia w życie ustawy).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania). W zakresie wypłaty dodatku węglowego nie jest istotne, kto jest właścicielem źródła ogrzewania (właścicielem nieruchomości) i ile jest źródeł ogrzewania.

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest zgłoszenie źródła ogrzewania wskazanego we wniosku  do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wypłata dodatku węglowego jest realizowana w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Data dodania: 10.10.2022 08:28

Kategorie: Aktualności