Debata nad raportem

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Firlej

Informuję, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) został opracowany Raport o stanie Gminy Firlej za 2021 rok i obejmuje podsumowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w roku poprzednim.

Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Firlej w dniu 24 czerwca 2022 r. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Firlej.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Firlej podczas której zostanie przedstawiony raport o stanie gminy Firlej, tj. do dnia 23 czerwca (czwartek) 2022 roku do godz. 1530 w Urzędzie Gminy (biuro obsługi interesanta) na parterze.

Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańców stanowi załącznik do niniejszej informacji.

                                                                                                          Przewodniczący
Rady Gminy Firlej

                                                                                                                            mgr inż. Radosław Janczara

RAPORT O STANIE GMINY ZA ROK 2021
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE

Data dodania: 27.05.2022 12:30

Kategorie: Aktualności