Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządców budynków

Miniaturka artykułu Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki dla właścicieli lub zarządców budynków

Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Formularz dla budynku mieszkalnego

Formularz dla budynku niemieszkalnego

Informator

Ulotka

Klauzula informacyjna

Data dodania: 18.01.2022 10:58

Kategorie: Aktualności