Bieżąca ocena jakości wody z „Kąpieliska GOSiR” w Firleju

Miniaturka artykułu Bieżąca ocena jakości wody z „Kąpieliska GOSiR” w Firleju

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie (…) stwierdza, że woda w „Kąpielisku GOSIR” przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w :Firleju, ul. Choiny 1 nad jeziorem Firlej jest przydatna do kąpieli, tj. spełnia wymagania określone w Tabeli I części „Ocena jakości wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli” załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r., poz. 255).

>> Ocena <<

Data dodania: 17.07.2023 11:45

Kategorie: Aktualności