Badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”

Miniaturka artykułu Badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”

Wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej maja obowiązek cyklicznego prowadzenia badania „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych”. W 2023 r. w woj. lubelskim  zostanie nim objętych 12 914 gospodarstw rolnych, natomiast na terenie Gminy Firlej 57 gospodarstw. Do wylosowanych gospodarstw został wysłany list Prezesa GUS z informacjami o badaniu, terminach i metodach zbierania danych oraz z loginem do aplikacji formularzowej dostępnej na stronie GUS.

Badania będą realizowane na dwa sposoby:

– od 1 czerwca do 16 czerwca – zbieranie informacji od użytkowników gospodarstw rolnych poprzez samodzielne wypełnienie formularzy elektronicznych drogą internetową;

– od 19 czerwca do 14 sierpnia – dane będą zbierane przez ankieterów telefonicznie, jak i w drodze wywiadu bezpośredniego.

Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie dokonał samopisu internetowego, nie może odmówić przekazania danych w formie wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego.

            Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera lub dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99 – Badania rolne pod 1.

Infolinią jest czynna:

– od 29 do 31 maja i 14 sierpnia w godz. 800 do 1500

– od 1 czerwca do 11 sierpnia w godz. 800 do 2000 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). W przypadku pytań bądź jakichkolwiek problemów z wypełnianiem wniosków, dzwoniąc na infolinię otrzymasz szczegółowe odpowiedzi i informacje.

Data dodania: 15.06.2023 09:19

Kategorie: Aktualności