Ankieta od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Miniaturka artykułu Ankieta od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony
rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa.

Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla
Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie
wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności
rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług
publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.
Prosimy o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w
obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel
projektu, w tym również wprowadzą ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych
w Polsce.

Propozycje zmian można składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31
marca 2022 r. za pomocą formularza ankiety znajdującego się na stronie
https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radyklane-uproszczenia-dla-rolnikow.html
Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

Data dodania: 31.01.2022 14:21

Kategorie: Aktualności