Ankieta

Miniaturka artykułu Ankieta

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia na naszym obszarze ze szczególnym uwzględnieniem gminy Firlej. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” do potrzeb mieszkańców i regionu. Czas na wypełnienie ankiety mija w dniu 20 lutego br.

Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=ccd9e58f&&b=407a361c2&&c=9cbca46b

Data dodania: 26.01.2023 13:28

Kategorie: Aktualności