Zwrot podatku akcyzowego – nowy wzór wniosku o zwrot akcyzy od 1 lutego 2024

UWAGA !!! Od 1 lutego 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Urząd Gminy Firlej informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien:

w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Firlej wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023r. do 31 stycznia 2024r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:
160,60 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

5,84 zł * średnia roczna liczba świń

i 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Druk oświadczenia do pobrania osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Firlej lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Firlej.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 – 30 kwietnia 2024 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Zestawienie faktur do zwrotu akcyzy za paliwo