Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.


W terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.


W terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 luty 2022r. do 31 lipca 2022r.


Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022r. wynosi:
110,00zł * ilość użytków rolnych oraz
40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Stawka na 1 litr – 1 zł.


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1- 30 kwietnia 2022r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;
3-31 października 2022r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie;

Dokumenty (wniosek oraz listę załączników) można znaleźć na naszej stronie w plikach do pobrania oraz niżej, lub uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy Firlej.

Wniosek

Załącznik do wniosku