Zmieniona wersja programu „Czyste powietrze”

Miniaturka artykułu Zmieniona wersja programu „Czyste powietrze”

Zapraszamy do zapoznania się ze zmienioną wersją programu „Czyste Powietrze”, która obowiązuje od 15 lipca 2022 r. Zmiany obejmują m.in. prefinansowanie w II i III części Programu (podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania).

Wnioski do programu Czyste Powietrze Plus można składać od 15 lipca 2022. Najważniejsza zmiana to prefinansowanie inwestycji. W programie Czyste Powietrze Plus właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dopłatę do wymiany kopciucha oraz ocieplenia domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji – nawet blisko 40 tys. zł.

Program Czyste Powietrze Plus – co nowego? Czym różni się program Czyste Powietrza Plus od Czystego Powietrza?
– zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej kwoty dotacji na wymianę pieca czy prace termomodenizacyjne w przypadku osób o najniższych dochodach – dofinansowanie wzrasta z 69 do 79 tys. zł,
– wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu, do 50% kosztów całej inwestycji, czyli w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania przed rozpoczęciem remontu można dostać prawie 40 tys. zł.

Program Czyste Powietrze Plus – dla kogo?
Program Czyste Powietrze Plus będzie dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie, czyli tych, które wcześniej z Czystego Powietrza nie korzystały.

Jakie warunki trzeba spełnić?
Warunkiem skorzystania z programu Czyste Powietrze Plus są progi dochodowe. Ze ścieżki prefinansowania będą mogli skorzystać beneficjenci kwalifikujący się w programie do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Chodzi o 2 grupy beneficjentów (2 i 3 część programu Czyste Powietrze) – właścicieli domów, gdzie przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosi:
– do 1564 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
– do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Te dwie grupy w programie Czyste Powietrzu Plus będą mogły otrzymać o 10 tys. wyższą maksymalną kwotę dotacji. W ramach podwyższonego dofinansowania maksymalna dotacja w Czystym Powietrzu wynosi do 37 tys. zł, z kolei w najwyższym – do 69 tys. zł. W Czystym Powietrzu Plus będzie to odpowiednio maksymalnie do 47 tys. i 79 tys. zł.

Czyste Powietrze Plus – zasady
Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest przynależność do grupy beneficjentów o najniższych dochodach, potwierdzona stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni
roboczych. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla
danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Jak złożyć wniosek w programie Czyste Powietrze Plus?
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, następnie wydrukować formularz i podpisać go  ręcznie oraz przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie. Wniosek o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze Plus (jego formularz) zostanie poszerzony o dodatkowe warunki związane z prefinansowaniem, jeśli wnioskodawca zadeklaruje chęć skorzystania z tego finansowego udogodnienia. Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby ma trwać do 14 dni. Następnie w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem ma być uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50% przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta. Rozpatrzenie wniosku o płatność przez właściwy terytorialnie wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wraz z wypłatą pozostałych pieniędzy z dotacji, powinno nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia dokumentu przez beneficjenta.

Dokumenty:
– Program priorytetowy Czyste Powietrze – wersja obowiązująca od 15 lipca 2022r;
– Załącznik nr. 1 do programu – Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową;
– Załącznik nr. 2 – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania;
– Załącznik nr. 2a – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania;
– Załącznik nr. 2b – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania;
– Lista banków;

Szczegółowe informacje na temat Programu znajdują się na stronie: 
https://czystepowietrze.gov.pl/

Data dodania: 19.07.2022 11:22

Kategorie: Aktualności, Program Czyste Powietrze