Struktura organizacyjna

    p3
Wójt Gminy Firlej
p6

 
 

 p4
Zastępca Wójta

 p3
Radca Prawny

  
p7
p6 p6 p6 p6 p6 p6
referat
Referat Budownictwa,
Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska
referat
Referat
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
referat
Referat
Ogólno Organizacyjny
referat
Referat
Finansowy
referat
Zespół
Ds. Obywatelskich
referat
Referat Promocji,
Turystyki i Kultury
p6 p6 p6 p6 p6 p6

p3
Kierownik referatu

p3
Kierownik referatu

p2
St. Pracy Ds.
Kadr i Archiwum

p1
Skarbnik

p1
Zastępca kierownika USC

p1
Kierownik referatu

           
p2
St. Pracy Ds.
Planowania Przestrzennego
p2 p2
St. Pracy Ds.
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
p2
St. Pracy Ds.
Obsługi Rady i Jej Organów
p2 p2
St. Pracy Ds.
Księgowości Budżetowej
 p2
St. Pracy Ds.
Ewidencji Ludności, Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
p1
Pomoc administracyjna
           
p1
St. Pracy Ds.
Gospodarki Gruntami
p1
Dyspozytor,
zaopatrzeniowiec, kierowca
p2
Sekretarka
p2
St. Pracy Ds.
Księgowości Podatkowej
   
           
p1 p2
St. Pracy Ds.
Rolnictwa i Ochrony Środowiska
p2
Pomoc administracyjna
p2
Informatyk
p2
St. Pracy Ds.
Wymiaru Podatków i Opłat
   
           
p1
St. Pracy Ds.
Inwestycji i Zamówień
Publicznych
  p2 p2
Pomoc administracyjna
p2 p2
St. Pracy Ds.
Księgowości
   
p1
St. pracy do spraw Zarządzania Energią
   p2
Sprzątaczka
p2
Pomoc administracyjna