Pracownicy

Wójt Gminy Firlej

Grzegorz Siwek- wew. 11


Referat Ogólnoorganizacyjny

Sekretarz
Katarzyna Brzozowska – wew. 12

Sekretarka
Joanna Paśnik – wew. 10

Inspektor ds. Kadr i Archiwum
Danuta Kowalczyk – wew. 27

Inspektor ds. Obsługi Rady i Jej Organów
Zofia Pożaroszczyk – wew. 15

Informatyk
Przemysław Mitura – wew. 17

Pomoc administracyjna
Joanna Osior– wew. 18
Jarosław Fink – wew. 24

Sprzątaczka
Izabela Sowa


Zespół ds. Obywatelskich

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzata Wójcicka – wew. 13


Referat Finansowy

Skarbnik
Iwona Wojtak – wew. 21

Inspektor ds. Księgowości Budżetowej
Mirosława Kubik – wew. 22

Podinspektor ds. Księgowości Budżetowej
Kornelia Pożarowszczyk – wew. 22

Podinspektor ds. Księgowości
Katarzyna Trochimiuk – wew. 22
Monika Czajka – wew. 24

Inspektor ds. Księgowości Podatkowej
Paulina Tarnowska – wew. 23

Inspektor ds. Wymiaru Podatku i Opłat
Agnieszka Flisiak – wew. 23

Pomoc administracyjna
Julia Furtak – wew. 23
Karolina Nicpoń – wew. 24


Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu
Andrzej Płatek – wew. 25

Inspektor ds. Gospodarki Gruntami i Drogownictwa
Piotr Wiącek – wew. 14

Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
Piotr Kasperek – wew. 14

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami
Natalia Marciniak – wew. 25

Podinspektor ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Aneta Sidor – wew. 25

Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego
Magdalena Miąc – wew. 14

Inspektor ds. Zarządzania Energią
Tomasz Jaskólski – wew. 16


Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik Referatu
Michał Zaremba – wew. 26

Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Krystyna Parol – wew. 26

Dyspozytor, Zaopatrzeniowiec, Kierowca
Konrad Piwowar – wew. 20