Pracownicy

Wójt Gminy Firlej

Dawid Tarnowski – wew. 11

Zastępca Wójta Gminy

Małgorzata Zagojska – wew. 12


Referat Ogólnoorganizacyjny

Sekretarka
Joanna Paśnik – wew. 10

St. Pracy ds. Kadr i Archiwum
Danuta Kowalczyk – wew. 27

St. Pracy ds. Obsługi Rady i Jej Organów
Zofia Pożaroszczyk – wew. 15

Informatyk
Przemysław Mitura – wew. 17

Pomoc administracyjna
Tola Rączka – wew. 17

Pomoc administracyjna
Joanna Osior– wew. 17

Sprzątaczka
Izabela Sowa


Zespół ds. Obywatelskich

Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Małgorzata Wójcicka – wew. 13


Referat Finansowy

Skarbnik
Teresa Ulma – wew. 21

St. Pracy ds. Księgowości Budżetowej
Mirosława Kubik – wew. 22

St. Pracy ds. Księgowości
Katarzyna Trochimiuk
Monika Czajka – wew. 22

St. Pracy ds. Księgowości Podatkowej
Paulina Tarnowska – wew. 23

St. Pracy ds. Wymiaru Podatku i Opłat
Agnieszka Flisiak – wew. 23

Pomoc administracyjna
Kornelia Pożarowszczyk – wew. 22


Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Kierownik Referatu
Andrzej Płatek – wew. 25

St. Pracy ds. Gospodarki Gruntami
Piotr Wiącek – wew. 14

St. Pracy ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych
Piotr Kasperek – wew. 14

St. Pracy ds. Gospodarki Odpadami
Natalia Marciniak – wew. 25

St. Pracy ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska

St. Pracy ds. Planowania Przestrzennego
Magdalena Miąc – wew. 14

St. Pracy ds. Zarządzania Energią
Tomasz Jaskólski – wew. 25


Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Kierownik Referatu
Michał Zaremba – wew. 26

St. Pracy ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Krystyna Parol,
Dorota Zając – wew. 26

Pomoc administracyjna
Marlena Toboła
Irmina Michalik – wew. 26

Dyspozytor, Zaopatrzeniowiec, Kierowca
Konrad Piwowar – wew. 26


Referat Promocji, Turystyki i Kultury

Kierownik referatu
Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak – wew. 24

Pomoc administracyjna
Jarosław Fink – wew. 24