Ochotnicza Straż Pożarna w Sułoszynie

Miniaturka artykułu Ochotnicza Straż Pożarna w Sułoszynie
Prezes – Andrzej Kusyk

Członkowie Zarządu OSP Sułoszyn

Prezes – Andrzej Kusyk
Wiceprezes-naczelnik – Krzysztof Czuba
Wiceprezes – Przemysław Żelazek
Sekretarz – Józef Kusyk
Skarbnik – Maciej Kusyk
Gospodarz – Arkadiusz Obroślak