Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie

Miniaturka artykułu Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie
Prezes – Paweł Miduch

   Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie powstała w 1956 r. Wtedy grupa aktywnie działających mieszkańców wsi na czele ze Stanisławem Wójcickim zwróciła się o pomoc w założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie do Mieczysława Szydłowskiego z Łukówca – naczelnika jednej z pierwszych straży w naszej Gminie. Po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z powołaniem OSP, przystąpiono do gromadzenia funduszy na budowę remizy. Zbierano pieniądze po okolicznych wsiach oraz organizowano zabawy taneczne z loterią fantową. Zabawy te odbywały się przeważnie w niedzielne popołudnia, na świeżym powietrzu, na drewnianej podłodze, nad brzegiem jeziora. Grały na nich miejscowe zespoły instrumentalne z trąbką, saksofonem, harmonią i perkusją. Z zebranych pieniędzy kupowano cement i własnoręcznie wyrabiano cegłę na budowę remizy. Początkowo budynek stanąć miał na środku placu wiejskiego znajdującego się w centrum wioski, lecz po licznych protestach komitetu rodzicielskiego planującego właśnie w tym miejscu budowę szkoły, remizę trzeba było przesunąć prawie do samej drogi. Budowa tak potrzebnego budynku jak świetlica nie wszystkim mieszkańcom przypadła do gustu. Jednak budowa zakończyła się sukcesem.
    Pierwszym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu druhów był drewniany wóz konny z pompą ręczną. Dopiero w latach siedemdziesiątych otrzymali samochód strażacki Star 25 oraz dwie motopompy spalinowe, a w latach dziewięćdziesiątych samochód do przewozu osób marki Żuk.
    Pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kunowie został Stanisław Wójcicki, a naczelnikiem Eugeniusz Jaszcz. W następnych latach prezesami byli: Ignacy Michalik, Henryk Kozyrski, Ryszard Bartoń, Damian Lewtak, zaś funkcję naczelnika pełnili: Eugeniusz Jaszcz, Zbigniew Rola, Roman Wójcicki i Roman Stefański. Obecnie funkcję prezesa pełni Paweł Miduch, a naczelnika Piotr Sternik.
    Do połowy lat osiemdziesiątych jednostka bardzo dobrze sobie radziła, lecz przemiany ustrojowe w Polsce przyczyniły się do tego, że Ochotnicze Straże Pożarne dostawały coraz mniejsze dotacje na swoje funkcjonowanie co przyczyniło się do ogromnych braków w sprzęcie czy wyszkoleniu, jak i doprowadziło wiele budynków do opłakanego stanu technicznego. Ten stan również dotknął jednostkę w Kunowie. Dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych powoli rozpoczęto modernizację jednostki, wymieniono instalację elektryczną, więźbę dachową i wytynkowano z zewnątrz remizę. Wielu młodych, zdolnych i ambitnych druhów zapragnęło prawdziwych zmian. W 2006 roku powołano nowy zarząd na czele z prezesem Damianem Lewtakiem i naczelnikiem Piotrem Sternikiem.
    Wspólnymi siłami, z wydatną pomocą finansową władz Gminy Firlej, zmieniono pokrycie dachowe, wymieniono okna, wyremontowano garaż i świetlicę w remizie, odmalowano elewację zewnętrzną i utwardzono plac przed remizą. Wyremontowano i uzupełniono podstawowy sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie strażackie.
    Po kilkudziesięciu latach w 2007 roku udało się zorganizować jedną z ważniejszych uroczystości w życiu każdej OSP, a mianowicie doprowadzono do aktu nadania Sztandaru. Fundatorem sztandaru był Wójt Gminy Firlej. Odznaczono wówczas najbardziej zasłużonych druhów z naszej jednostki. Najwyższe odznaczenia otrzymali: Henryk Kozyrski – Złoty Znak Związku OSP RP, Henryk Lewtak – medal honorowy- im. Bolesława Chomicza. Sztandar został uhonorowany Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.
    Życie codzienne strażaków zmieniło swój charakter z wyłącznego gaszenia pożarów i likwidowania miejscowych zagrożeń w bardziej prospołeczne. Dzięki skorzystaniu z pomocy unijnej możliwa była rewitalizacja boiska, jak i zorganizowanie przez OSP Kunów Turnieju Piłkarskiego dla Dzieci i Młodzieży oraz zakup niezbędnego do tego sprzętu sportowego.
    Z inicjatywy Wójta Gminy Firlej na rzecz OSP został przekazany w dzierżawę budynek po byłej szkole podstawowej w Kunowie, usytuowany na działce przyległej do brzegów Jeziora Kunów z przeznaczeniem tego obiektu na cele agroturystyczne. Dzięki pomocy finansowej Samorządu Gminnego i zaangażowaniu druhów przystąpiono do generalnego remontu i adaptacji ww. budynku oraz otworzono na sezon letni kwaterę letniskową „U Strażaka”.
    Wszystkie dochody z tytułu wynajmu kwatery przeznaczane są na realizacje celów statutowych jednostki. Z tych środków zakupiono samochód bojowy Star 200, jak również współfinansowano wykonywanie termoizolacji budynku remizy. W latach 2016 -17 z inicjatywy Wiceprezesa – Naczelnika dh Piotra Sternika przy wsparciu finansowym Samorządu Gminnego z Wójtem Gminy Firlej panem Sławomirem Cieszko na czele, zrealizowano następujące zadania:

  1. Posadowienie i remont pawilonu magazynowego usytuowanego obok budynku strażnicy.
  2. Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania w budynku agroturystycznym wraz z zakupem pieca c.o. i remontem budynku gospodarczego z przeznaczenie na kotłownię i magazyn.

    Ponadto ze środków finansowych – zewnętrznych w tym z MSWiA oraz własnych wykonano wymianę nawierzchni podjazdu do garażu OSP (położono nową stabilizację i 8 cm kostkę brukową), jak również sukcesywnie uzupełniano sprzęt i wyposażenie indywidualne za kwotę przekraczającą 25 000,00 zł.
    Ochotnicza Straż Pożarna w Kunowie to drużyna składająca się z druhów dobrze zorganizowanych i aktywnych, którzy chętnie niosą pomoc osobom poszkodowanym oraz biorą udział w zawodach sportowo-pożarniczych osiągając czołowe miejsca. Strażacy udzielają się również społecznie oraz uświetniają swoją obecnością święta państwowe i kościelne.
    Władze OSP Kunów serdecznie dziękują wszystkim instytucjom oraz osobom prywatnym za dotychczas okazywaną pomoc a szczególnie Samorządowi Gminy Firlej i panu Wójtowi – Sławomirowi Cieszko.

Członkowie Zarządu OSP Kunów

Prezes – Paweł Miduch
Wiceprezes-naczelnik – Piotr Sternik
Wiceprezes – Andrzej Och
Sekretarz – Łukasz Bartoń
Skarbnik – Jarosław Brygoła